NATIONAALSOCIALISTISCHE ORGANISATIES IN NEDERLAND

De NSB, de WA en de Nationale Jeugdstorm

- David Barnouw -

Voor de oorlog waren er verschillende nationaalsocialistische en/of op het fascisme georiënteerde partijen en groeperingen in Nederland. Er zou eind 1941 uiteindelijk maar één partij overblijven: de NSB onder de vaste leiding van Mussert. Binnen die partij bestond de WA, de Weerafdeling, die voornamelijk bestond uit vechtjassen en de Nationale Jeugdstorm, de jongerenafdeling. Uit deze twee groepen probeerden de Duitsers het nodige soldatenmateriaal voor de Waffen-SS te halen. Mussert had de vurige wens onder Duitse opperleiding Nederland te besturen. Maar de Duitsers hadden geen haast én hadden te weinig vertrouwen in Mussert, sterker, zij minachtten hem als een ‘kleinburger’ zonder voldoende nationaal-socialistische bagage of bezieling. Zijn partij had Nederland ook niet ‘veroverd’, zoals de NSDAP in Duitsland, maar was dankzij Duitse bajonetten de enige partij geworden. In de beginperiode kon iedereen die met een goed voorstel kwam om het Nederlandse volk zonder kleerscheuren het Groot-Germaanse Rijk binnen te loodsen, bij de Duitsers aankloppen. Door afstand te nemen van het oude en toenadering tot het nieuwe te zoeken, zou het tot een begin van gelijkschakeling, tot nazificatie kunnen komen.

Door zijn partijleden op te roepen voor Duitsland te gaan vechten, met name in de Waffen-SS, kon Mussert zich tegenover de Duitsers laten gelden.

GA TERUG NAAR VORIGE PAGINA